Witaj na stronach
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Woliczce, Gmina Świlcza

Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce rozpoczął swoje funkcjonowanie
w grudniu 2006 roku. Dzięki funduszom Gminy Świlcza
oraz Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
budynek starej szkoły został przekształcony w obiekt,
który dzisiaj stanowi centrum terapii osób niepełnosprawnych
pochodzących z terenu gminy Świlcza.

Ośrodek posiada pracownię plastyczną, rękodzieła, salę komputerową
oraz bardzo dobrze wyposażoną pracownię fizjoterapii i rehabilitacji.
Do dyspozycji uczestników jest również gabinet pielęgniarski,
duża pracownia kulinarna, świetlica oraz sala wyciszeń.

Uczestnikami Domu mogą być osoby niepełnosprawne intelektualnie,
które posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności.
Informacji w sprawie procedury przyjęcia do Domu oraz wymaganych dokumentów udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy
oraz ŚDS w Woliczce

 

Nasz serwis internetowy korzysta z serwera portalu Gminy Świlcza  
Można nas znaleźć pod adresem  www.sds.swilcza.com.pl