Opis dostępności budynku i otoczenia:
 

 • Środowiskowy Dom Samopomocy znajduje się w miejscowości Woliczka zlokalizowanej na terenie gminy Świlcza. Adres: 36-071 Trzciana, Woliczka 64
 • Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy to budynek wolnostojący, murowany, dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia z kotłownią wbudowaną, dach o konstrukcji drewnianej, kryty blachą.
 • Teren jest ogrodzony, z jedną bramą wjazdową. Wokół budynku jest działka z drewnianą altaną ogrodową. Parking i podjazdy wyłożone są kostką brukową.
 • Poziomy budynku połączone są klatką schodową. W budynku działa dźwig hydrauliczny przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych. Podmiot publiczny zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 • Przy wejściach głównych znajdują się pochylnie umożliwiające samodzielne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Budynek posiada 3 wyjścia ewakuacyjne.
 • Wszystkie drzwi użytkowane przez uczestników mają szerokość co najmniej 90 cm i wysokość 200 cm.
 • W toaletach zamontowane są pochwyty dla osób niepełnosprawnych, a na klatce schodowej zainstalowane są poręcze.
 • Dojście do altany ogrodowej umożliwia chodnik wyłożony kostką brukową.
 • Posadzki nie mają różnic w poziomach. Przestronne wnętrza sal i korytarze przystosowane są do użytkowania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
 • Budynek i jego otoczenie są monitorowane.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • Budynek posiada szerokie korytarze, które pozwalają na manewrowaniem wózkiem inwalidzkim.
 • W budynku działa dźwig hydrauliczny przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych.
 • ŚDS posiada łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań (pochylni, platform, informacji głosowych, informacje o pętlach indukcyjnych):

 • w Środowiskowym Domu Samopomocy nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy posiada parking, jednak nie ma oznakowanego miejsca parkingowego przeznaczonego do parkowania pojazdów dla osób niepełnosprawnych. Dla uczestników ŚDS świadczone są usługi transportowe samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

Informacja o możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line:

 • w Środowiskowym Domu Samopomocy nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Informacje dodatkowe

Inne informacje i oświadczenia

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.