Mężczyzna przytula alpakę

Dzisiaj, 2 lutego, mamy Światowy Dzień Pozytywnego Myślenia, więc pozytywnie nastawieni postanowiliśmy kilka chwil spędzić w AlpakaTeam - Przygoda z Alpaką w Nosówce, Fundacja Podaruj Miłość.

Radość naszych uczestników trudno opisać słowami. Głaskanie i przytulanie, karmienie i przytulanie, i kolejne karminie. Alpaki zniosły to bardzo spokojnie i dzielenie, a nasi uczestnicy wynieśli ze spotkania niezapomniane wrażenie.

Alpakoterapia jest jedną z metod zooterapii, która w Polsce nie jest jeszcze bardzo znana. Polega na prowadzeniu zajęć przez instruktora/terapeuty z udziałem alpak i stosowana jest jako metoda wspomagająca efektywność tradycyjnych form terapii, rehabilitacji i edukacji. Alpaki stanowią motywator do podjęcia przez podopiecznych działań, oddziałujących na sfery fizyczne, psychiczne, społeczne, emocjonalne oraz intelektualne.

Kontakt z zwierzęciem zachęca do zwiększenia aktywności podopiecznych i pomaga przełamywać bariery oraz otwierać się na nowe doznania : wzrokowe, dotykowe. Alpaki biorące udział w zajęciach są przystosowane do prowadzenia terapii z ludźmi. Mają spokojne usposobienie, są przyjacielskie, inteligentne i bardzo cierpliwe.

Samo przebywanie w pobliżu alpak pozytywnie wpływa na ludzi. Można je głaskać, karmić, opiekować się nimi. Na pozór zwyczajne i proste czynności, które mają duży wpływ na rozwój dzieci i osób niepełnosprawnych. Podopieczni podczas opieki nad alpakami uczą się empatii i odpowiedzialności za drugą istotę.

Terapia przy użycia alpak wspomaga procesy wychowawcze i resocjalizacyjne, ma pozytywny wpływ na zdrowie

Podsumowując dzisiejszy wyjazd, możemy stwierdzić, że Alpaki wywołują same pozytywne emocje.


Zapraszamy galerii zdjęć...