Zajęcia w wyremontowanej sali

W 2019 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce pozyskał dodatkowe środki, a w roku 2020 zostały przeprowadzone prace remontowe w części budynku ŚDS (poprzednio było tam mieszkanie) mające na celu zmianę sposobu użytkowania i przeznaczenia pozyskanych pomieszczeń na potrzeby ŚDS jako pracownie, do prowadzenia zajęć indywidualnych z uczestnikami z niepełnosprawnościami sprzężonymi i łazienkę.

Na koniec roku 2020 prace te zostały praktycznie zakończone i tylko oczekiwaliśmy na odbiór końcowy oraz kompletowanie wyposażenia. W wyniku oddania do użytku nowych pomieszczeń zwiększyła się powierzchnia użytkowa ŚDS, a osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi zyskali nowe miejsce do pracy.

Co prawda, nie było jeszcze uroczystego, oficjalnego otwarcia, ale my już pracujemy w nowej części.

Za wszelką udzieloną nam pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy.

Szczególne podziękowania składamy Pani Małgorzacie Świderskiej za podjęcie i doprowadzenie do finału tej inicjatywy.


Zapraszamy galerii zdjęć...