W dniu 11 maja nasz Ośrodek odwiedził Nadleśniczy Nadleśnictwo Głogów, Lasy Państwowe pan Piotr Brewczyński. Pan Nadleśniczy opowiedział nam o swojej pracy. O ciekawych, niejednokrotnie niebezpiecznych sytuacjach, jakie miały miejsce w lasach. Dowiedzieliśmy się o zwyczajach niektórych ptaków i zwierząt. O zaletach i wadach pracy leśnika.

Nadleśnictwo Głogów położone jest w Kotlinie Sandomierskiej, na Płaskowyżu Kolbuszowskim. Nadleśnictwo Głogów zarządza lasami państwowymi Skarbu Państwa na powierzchni 13 740 ha. Równinny krajobraz Nadleśnictwa urozmaicają niewielkie wzniesienia pochodzenia lodowcowego.

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Podczas spotkania nasi uczestnicy zadawali pytania, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi.
Obie strony ze spotkania wyniosły dużo ciekawych wrażeń.


Zapraszamy galerii zdjęć...