W Domu jest 30 uczestników.
Są to mieszkańcy Gminy Świlcza. Grudzień był miesiącem intensywnych prac związanych z urządzaniem Domu.


Tak wyglądał ten dom w końcu roku 2006... Zdjęcie archiwalne budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce