Od 3 do 5 czerwca 2008 r. delegacja naszego Domu uczestniczyła w wystawie twórczości osób niepełnosprawnych z Podkarpacia zorganizowanej w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

„Sami nie wiecie, co posiadacie” Nasi w Brukseli - artykuł ukazał się w 47 numerze "Trzcionki" z 2008 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce, w ciągu niespełna dwóch lat swojej działalności, już na dobre zadomowił się w pejzażu naszej gminy. W jednym z poprzednich numerów „Trzcionki” przedstawiliśmy czytelnikom garść informacji o codziennym życiu tej placówki, zwracając uwagę na szanse, jakie stwarza ona uczestnikom dla realizacji ich indywidualnych pasji i uzdolnień. Efekty pracy niepełnosprawnych uczestników ŚDS są szczególnie widoczne (ze względu na materialną formę) w dziedzinie twórczości plastycznej, a ich walory artystyczne zostały już docenione na arenie międzynarodowej.

Zaskakujący sukces

W ŚDS w Woliczce, w trakcie zajęć plastycznych, pod fachowym okiem znakomitych terapeutek powstają małe arcydzieła tworzone przez uczestników różnymi technikami z różnorodnych materiałów. Ich niepowtarzalny urok i wdzięk doceniają wszyscy, którzy mieli je okazję obejrzeć i dotknąć, odwiedzając ŚDS lub kilka z wystaw, na których były prezentowane. Nieliczne osoby, które przy różnych okazjach zostały obdarowane tymi pracami plastycznymi, wyrażają nieukrywaną satysfakcję i radość z posiadania przedmiotów, które bez wahania można nazwać dziełami sztuki, będącymi efektem twórczości bardzo szczególnych artystów.

Wiosną b.r. ogłoszono konkurs twórczości plastycznej uczestników ŚDS-ów z województwa podkarpackiego z zapowiedzią wystawy najlepszych prac w Parlamencie Europejskim. Organizatorem wystawy był europoseł Mieczysław Janowski. Pracownicy ŚDS w Woliczce wytypowali i zgłosili ponad 20 prac swoich podopiecznych. Jakież miłe było zaskoczenie, że wśród prac wybranych na europejską wystawę, spośród kilkuset, znalazło się kilkanaście zgłoszonych przez Woliczkę.

Ponieważ nagrodą, oprócz prezentacji prac na wystawie w Brukseli, był wyjazd i uczestnictwo w tej imprezie delegacji placówki zgłaszającej prace. Ze względu na szczególnie dużą liczbę zakwalifikowanych prac i ich wysoki poziom, Woliczka została wyróżniona liczniejszą niż pozostałe – trzyosobową delegacją.

W stolicy Europy

Wystawa prac artystycznych osób niepełnosprawnych Województwa Podkarpackiego przebiegała pod hasłem „Per aspera ad astra…” – „Przez ciernie do gwiazd…” w dniach od 3 do 5 czerwca b.r. w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Organizatorem wystawy był poseł do Parlamentu Europejskiego Mieczysław Janowski. W stolicy Podkarpacia przygotowania koordynował Mirosław Przewoźnik reprezentujący Urząd Marszałkowski. Z organizatorami i odwiedzającymi wystawę spotkała się, licząca prawie 50 osób, delegacja 13 placówek województwa, których prace znalazły się na ekspozycji. Wśród nich znaleźli się: Małgorzata Świderska – kierownik ŚDS w Woliczce, Justyna Pachnicka-Rzepka – terapeutka i Tadeusz Pasternak – autor kilku z wystawianych prac. Delegacje uczestniczące w wystawie miały okazję spotkać się z wieloma znakomitymi osobistościami, w tym polskimi europosłami: Mieczysławem Janowskim, Jerzym Buzkiem i Piotrem Czarneckim, zwiedziły także kompleks budynków Parlamentu Europejskiego zaglądając nawet (co podobno zdarzyło się po raz pierwszy) do prywatnego pokoju europosła.

Mimo, że podobne przedsięwzięcia organizowane są tam praktycznie codziennie (chociaż każdy europarlamentarzysta może zorganizować tylko jedną imprezę rocznie), to wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Odwiedziło ją ponad 300 oficjalnych gości – parlamentarzystów i urzędników, ale także przedstawicieli świata kultury i Polaków mieszkających w Belgii. Należy przy tym zaznaczyć, że wstęp do budynku europarlamentu jest ściśle reglamentowany. Każda osoba z zewnątrz potrzebuje imiennego zaproszenia i jest poddawana dokładnej kontroli przy wejściu.

Zwiedzający wystawę wyrażali uznanie i podziw dla eksponowanych prac. Przywiezione przy okazji inne prace artystyczne (przewidziane jako upominki) rozeszły się wśród prominentnych gości jak świeże bułeczki.

Udział w tej wyjątkowej imprezie był dla uczestniczących w niej delegacji placówek z Podkarpacia niezapomnianym przeżyciem. Dla opiekunów był potwierdzeniem wartości ich codziennej pracy. Niepełnosprawnym twórcom uświadomił jeszcze raz, że mogą być aktywnymi i wartościowymi uczestnikami życia społecznego, że realizując swoje pasje tworzą piękno i dają radość innym.

Dwudniowy pobyt w Belgii był również dla uczestników tego wyjazdu okazją do zapoznania się z kulturą materialną Europy Zachodniej. Organizatorzy zadbali o pełne wykorzystanie każdej chwili, co umożliwiło m.in. zwiedzenie zabytków Brukseli i Antwerpii, doświadczenie miejscowych atrakcji turystycznych i kulinarnych, zetknięcie się z tradycją i lokalnym folklorem.

Okazja do promocji

Integracja Polski ze strukturami Unii Europejskiej umożliwiła nam nie tylko szersze korzystanie z dorobku tej wspólnoty, ale i promowanie własnych osiągnięć na forum Europy. Dzięki aktywności naszych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim mogliśmy zwrócić uwagę na problemy ludzi niepełnosprawnych we współczesnym społeczeństwie. Polska ma tu jeszcze sporo do zrobienia, ale możemy czerpać z pozytywnych doświadczeń społeczeństw, które w tej dziedzinie osiągnęły już wiele. Z drugiej strony możemy pochwalić się swoimi osiągnięciami i promować Polskę, Podkarpacie i Gminę Świlcza.

Nie należy zapominać, że nawet drobne osiągnięcia mają swoich autorów. Sprawna i owocna praca środowiskowego domu samopomocy to nie tylko efekt zaangażowania pracowników i troski władz samorządowych, ale również owoc dobrej współpracy z rodzinami uczestników, społecznościami lokalnymi i instytucjami współpracującymi. Nieocenione też jest zawsze wsparcie i życzliwość okazywane przez podmioty, instytucje i osoby wrażliwe na potrzeby niepełnosprawnych.

Można mieć nadzieję, że promowanie dobrej pracy i znaczących osiągnięć naszego domu wzbudzi bliższe zainteresowanie jego ofertą osób, które mogłyby z niej skorzystać.

Janusz Świderski


Zapraszamy galerii zdjęć...