Klub fotograficzny "KADR" powstał i działa przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Woliczce w ramach realizacji projektu finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.