Klub Fotograficzny "KADR" działa już trzy miesiące. Zrealizowaliśmy wszystkie zadania przewidziane w harmonogramie projektu współfinansowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Ostatnimi wydarzeniami były: rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejsze zdjęcia oraz otwarcie wystawy fotograficznej trzydziestu wyróżnionych prac w Gminnym Centrum Kultury z siedzibą w Trzcianie.

Udział w pracach klubu dla wszystkich jego uczestników był ważnym doświadczeniem. Pozwolił lepiej odnaleźć się w grupie, nabyć cenne umiejętności i zaprezentować efekty swojej pracy na szerszym forum. Działalność klubu "KADR" spotykała się z dużym zainteresowaniem w lokalnym środowisku i zwróciła uwagę nie tylko na problemy ludzi niepełnosprawnych, ale pozwoliła ukazać ich możliwości, talenty i pasje.


Zapraszamy galerii zdjęć...