W tym dniu gościliśmy w ŚDS w Nowej Wsi, gdzie uczestniczyliśmy, wraz z innymi zaproszonymi Domami, w obchodach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

W spotkaniu tym wzięło udział wielu znakomitych gości: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej UM, przedstawiciele władz samorządowych oraz zaproszeni rodzice uczestników i przyjaciele ŚDS w Nowej Wsi.
W części oficjalnej wysłuchaliśmy prelekcji na temat zdrowia psychicznego, przemówień oficjalnych gości i gospodarzy.

W dalszej części spotkania wzruszyliśmy się bardzo oglądając występ artystyczny uczestników ŚDS. Po sutym poczęstunku, w wyśmienitych nastrojach, bawiliśmy się wspólnie przy wesołej muzyce oraz zwiedzaliśmy gościnny Dom w Nowej Wsi.


Zapraszamy galerii zdjęć...