Już tradycją stało się, że każdego roku odnawiamy nadwyrężone zębem czasu figury świętych znajdujące się w Woliczce. Drugą młodość uzyskały już figurki z parafialnej szopki, stary krucyfiks i figury z kapliczek. Ostatnią taką pracą była renowacja postaci św. Floriana – patrona strażaków z OSP w Woliczce.

Prace renowacyjne i konserwatorskie wykonywane w naszym Domu są ciekawą i pożyteczną formą współpracy ŚDS z lokalnym środowiskiem. Nasi uczestnicy uczą się zasad konserwacji, precyzyjnego malowania, zdobienia i werniksowania rzeźb, a efekty tych działań stają się wizytówką naszego Domu i świadectwem zaangażowania, zdolności i możliwości naszych podopiecznych. Widząc efekty swojej pracy, uczestnicy czują się dowartościowani, potrzebni i uzyskują motywację do rozwijania swoich umiejętności i uzdolnień.

Niech św. Florian strzeże i wspomaga dzielnych strażaków z Woliczki.


Zapraszamy galerii zdjęć...