Z okazji obchodów dziesiątej rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II, ku uczczeniu tej wielkiej postaci, tak drogiej sercom wszystkich Polaków, przygotowaliśmy medytację słowno-muzyczną. Słowa, do których nawiązaliśmy  podczas prezentowanego programu zaczerpnięte zostały z poezji Karola Wojtyły. Po raz kolejny wybrzmiało przesłanie o tym, że życie człowieka i przemijanie ma sens głębszy - nie zamyka się w doczesności  i nie kończy się ,,aktem” śmierci. Wiarygodność owego przesłania potwierdził życiem, nauczaniem, słowem i czynem sam jego autor -Jan Paweł II.


Zapraszamy galerii zdjęć...