W dniu 27 listopada, na zaproszenie organizatorów XVIII Konkursu PFRON „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, stawiliśmy się w głównej siedzibie funduszu po odbiór nagrody dla naszego uczestnika. Temat tegorocznej edycji i jej myśl przewodnia to Przyjaźń. Prace wykonywaliśmy w czterech kategoriach, tj.: malarstwo, rysunek i grafika, tkanina i rzeźba, w sumie osiem prac, po dwie z każdej kategorii. Konkurencja była spora, ponieważ nadesłano z całego województwa ponad 180 prac. Wśród nagrodzonych dwudziestu osób, jednym z laureatów okazał się nasz Pan Julian, który wyrzeźbił pracę pt. „Pies przewodnik i pan”. Otrzymał za nią dyplom, cenne rzeczowe nagrody słodycze i to, co najważniejsze – zadowolenie z własnej pracy i zachętę do dalszej twórczości.


Zapraszamy galerii zdjęć...