Czas poświąteczny, to okres wizyt duszpasterskich w naszych domach, podczas których kapłani odwiedzają swoich wiernych. W tym roku ksiądz Jan nie ominął także naszego Domu. Czas oczekiwania na jego wizytę wypełniło śpiewanie i słuchanie kolęd.

Dźwięk dzwonków ministranckich oznajmił, że oczekiwany gość jest już w naszych progach. Czas wizyty szybko minął  na wspólnej modlitwie, kolędowaniu i wspomnieniach księdza Jana o poprzednich misyjnych placówkach. Kapłańskie błogosławieństwo z pewnością będzie źródłem jeszcze większej radości, miłości, pokoju i wzajemnego szacunku w naszym Domu.


Zapraszamy galerii zdjęć...