Nasi uczestnicy, od czerwca br. uczestniczą w realizacji projektu „Krok do samodzielności”. Projekt realizowany jest przez Fundację Aktywizacja i współfinansowany ze środków PFRON. Projekt obejmował różne aspekty naszego życia, tj. szereg spotkań z panią psycholog, porady prawnicze, projekt multimedialny z wykładami fizjoterapeuty, zajęcia praktyczne z pogadanką na temat zdrowego stylu życia, metamorfoza wyglądu uczestników oraz zajęcia rękodzielnicze z technik wiklina papierowa i transfer zdjęcia. Szeroki wachlarz poruszonych zagadnień oraz możliwość spotkania ze specjalistami w danych dziedzinach bardzo wzbogaciły naszych uczestników, otworzyły im nowe horyzonty, wzmocniły poczucie własnej wartości i z pewnością były „krokiem do samodzielności”.


Zapraszamy galerii zdjęć...