W dniu 9 maja 2013 po raz kolejny wzięliśmy udział w cudownym spotkaniu, jakim jest dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Mottem imprezy było zdanie: ”Prawdziwym schronieniem dla człowieka jest drugi człowiek”. Uroczyste rozpoczęcie spotkania odbyło się w Centrum Kultury w Ropczycach. W przeglądzie wzięło udział 9 zespołów z ŚDS-ów, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej i Seniorzy. Nasi uczestnicy wystąpili w przedstawieniu pt. „Mam talent”. Po występach rozdane zostały upominki dla artystów. Następnym punktem spotkania był obiad w ŚDSW w Ropczycach, a po nim zabawa z udziałem orkiestry. Na okolicznościowej wystawie prezentowane były artystyczne dokonania uczestniczących w imprezie placówek. W dobrych nastrojach powracaliśmy do naszych domów.


Zapraszamy galerii zdjęć...