Od 1 lipca rozpoczęliśmy realizację zadania publicznego pod tym tytułem w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. W pracach klubu biorą udział uczestnicy ŚDS, uczestnicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli oraz uczniowie szkół z terenu Gminy Świlcza. Celami projektu są: integracja osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, podnoszenie świadomości ekologicznej uczestników projektu i ich otoczenia oraz wdrażanie do racjonalnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego, w szczególności przez właściwe postępowanie z odpadami komunalnymi.

Po zrealizowaniu zakupów sprzętu i niezbędnego wyposażenia, 5 września odbyło się pierwsze, a 12 września drugie spotkanie Klubu Młodego Ekologa w formie warsztatów ekologicznych prowadzonych przez Stowarzyszenie „EKOSKOP” z Rzeszowa. Profesjonalne przygotowanie prowadzących, urozmaicony i zajmujący sposób realizacji tych zajęć sprawiły, że frekwencja i aktywność uczestników spotkań przerosła nasze oczekiwania.

Przed nami jeszcze sześć spotkań warsztatowych oraz wycieczki i spotkanie integracyjne, które będziemy relacjonować na bieżąco.

Projekt pod tytułem - Utworzenie przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Woliczce Klubu Młodego Ekologa jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej.


Zapraszamy galerii zdjęć...