W ramach działalności Klubu Młodych Ekologów grupa 40 jego członków odbyła wycieczkę na składowisko odpadów komunalnych w Kozodrzy. Na miejscu mogliśmy zobaczyć gdzie trafiają i w jaki sposób są bezpiecznie dla środowiska składowane odpady komunalne, które nie podlegają recyklingowi. Proces składowania przebiega w kilku etapach, począwszy od przygotowania terenu, przez ułożenie i zagęszczenie materiałów, aż po zabezpieczenie przed przedostaniem się szkodliwych substancji do otoczenia. Część z dowożonych tam odpadów podlega również sortowaniu i odzyskiwaniu.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na krótko nad zalewem w Kamionce oraz na posiłek w "Starym Młynie". Była to bardzo udana i pouczająca wycieczka.


Zapraszamy galerii zdjęć...