Kolejnym przedsięwzięciem w ramach realizacji projektu "Klubu Młodych Ekologów" była wycieczka do sortowni odpadów oraz "Gniazda recyklingowego" w Rzeszowie.

Najpierw zwiedziliśmy sortownię odpadów komunalnych, która zlokalizowana jest przy ulicy Ciepłowniczej. Mogliśmy się dowiedzieć w jakiej postaci trafiają tu odpady, co się z nimi dzieje i gdzie są wykorzystywane po posortowaniu lub przetworzeniu.

"Gniazdo recyklingowe", to miejsce gdzie mieszkańcy pobliskiego osiedla mogą pozostawić powstające w gospodarstwie domowym odpady. Przynoszone tu odpady powinny być posortowane i złożone w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. W podobny sposób, w gminie Świlcza już prawie w każdym gospodarstwie domowym przygotowujemy nasze odpady do selektywnej zbiórki, aby mogły jeszcze raz posłużyć w pożytecznym celu.


Zapraszamy galerii zdjęć...