W dniu 5 stycznia, jak co roku, odbył się u nas Dzień Życzliwości. Zaczęliśmy od wspólnego oglądania filmu pt.: „Listy św. Teresy”, ponieważ  postać świętej może być dla nas wszystkich przykładem do naśladowania. Na południe zostały zaplanowane zajęcia warsztatowe. Najpierw w wyniku „burzy mózgów” doszliśmy do tego – kim jest osoba życzliwa. Udało nam  się znaleźć 23 cechy, które ją charakteryzują. Potem zaprosiliśmy wszystkich do zabawy w kręgu. Rzucając do siebie piłkę mieliśmy za zadanie powiedzieć życzliwe słowo do dowolnej osoby. Każdy mógł usłyszeć coś miłego o sobie. Na koniec zrobiliśmy głosowanie na najżyczliwszą osobę z pośród uczestników. Osobą najbardziej życzliwą została wybrana pani Ania Pająk, która otrzymała z tej okazji  upominek.

„Dla każdego mam życzliwość, staram się wywoływać uśmiech u ludzi smutnych i rozweselić ich.”.


Zapraszamy galerii zdjęć...