Właściwe obchody rozpoczęliśmy 7 czerwca uroczystą Mszą Świętą w Kościele Filialnym w Woliczce. Podczas nabożeństwa, w którego oprawę zaangażowali się także uczestnicy, dziękowaliśmy Bogu za wszelkie dobro, jakiego doświadczyliśmy w ciągu minionej dekady, prosiliśmy o błogosławieństwo na następne lata i o wieczną radość w niebie dla uczestników, którzy od nas już odeszli na zawsze.

W dniu 14 czerwca, dokładnie 10 lat od oficjalnego otwarcia domu odbyła się rocznicowa uroczystość na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji i Sportu w Trzcianie. Na spotkanie zaproszeni byli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, zaprzyjaźnionych placówek, sponsorów przyjaciół ŚDS-u oraz lokalnej społeczności.

Na wstępie powitał zebranych Dyrektor GCKRiS Pan Adam Majka, który prowadził spotkanie. W części oficjalnej, jako pierwsza zabrała głos Kierownik ŚDS w Woliczce Małgorzata Świderska. W swoim wystąpieniu przypomniała ważne momenty z życia placówki, przedstawiła liczne grono podmiotów, organizacji i osób, które w ciągu minionych dziesięciu lat znacząco wspierały działalność ŚDS-u i współpracowały z Domem. Podkreśliła zaangażowanie i ofiarną pracę grona pracowników i wyrażała podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się owocnej realizacji zadań placówki oraz osiągniętych sukcesów. Znaczące miejsce w swoim wystąpieniu pani Kierownik poświęciła uczestnikom doceniając ich pozytywne postawy w tworzeniu przyjaznej atmosfery, tolerancji, wzajemnej pomocy i wspólnej pracy dla pokonywania swoich ograniczeń i podnoszenia umiejętności funkcjonowania w otoczeniu.

Jako następny zabrał głos współgospodarz spotkania Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic. W swoim wystąpieniu zarysował dzieje pomocy społecznej i działalności opiekuńczej w aspekcie historycznym. Następnie podkreślił doniosłość społeczną zadań realizowanych przez ŚDS w Woliczce i pozytywnie ocenił jakość pracy tej placówki i efekty działalności Domu. Wyraził podziękowanie za poświęcenie, zaangażowanie i uśmiech w codziennej pracy Kierownikowi i personelowi oraz sponsorom i osobom wspierającym działalność placówki. W imieniu samorządu przekazał serdeczne życzenia na dalsze lata pracy Domu.

Po wręczeniu kwiatów i okolicznościowego grawertonu sala odśpiewała „Sto Lat”.

W imieniu Rady Powiatu oraz jednostek samorządowych Gminy Świlcza głos zabrał Członek Zarządu Rady Powiatu Rzeszowskiego Tadeusz Pachorek. Mówca podkreślił bardzo przyjazną atmosferę, jaka panuje w ŚDS, którą współtworzą pracownicy Domu i ciepłe, wręcz rodzinne podejście do uczestników.

Życzenia, kwiaty i list gratulacyjny przekazali na ręce Kierownika ŚDS kierownicy jednostek samorządowych – Dyrektor Gminnego zakładu Wodociągów i Kanalizacji Tadeusz Pachorek, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Benedykta Piątek, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie i Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu Świlczy z siedzibą w Trzcianie.

Jako kolejny głos zabrał ks. Antoni Czerak – Proboszcz Parafii w Świlczy. Podkreślił w swoim wystąpieniu znaczenie wartości duchowych i religijnych obecnych w pracy Domu i aktywny udział uczestników i pracowników w życiu religijnym Woliczki.

Głos zabrała także Radna Rady Gminy reprezentująca Woliczkę Wiesława Szczepanik. Pani Radna dołączając się do podziękowań i życzeń przekazała okolicznościowy grawerton.

Następnie prowadzący spotkanie odczytał list, jaki na ręce Wójta Gminy Świlcza i Kierownika ŚDS wystosował Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart.

Oficjalne wystąpienia zamknęły Panie Kierownik Środowiskowych Domów Samopomocy z Ropczyc, Tyczyna, Wysokiej Głogowskiej Nowej Wsi Czudeckiej oraz Pani Dyrektor ŚDS w Rzeszowie.

Na część artystyczną złożyły się występy w wykonaniu uczestników oraz prezentacja multimedialna.

Jako pierwsza wystąpiła grupa teatralna z przedstawieniem opartym na motywach „Małego Księcia” Antoine'a de Saint-Exupéry'ego. Pełna ekspresji gra aktorów, przekonujące kostiumy i bogata scenografia, trafnie dobrany podkład muzyczny, ale może szczególnie wymowny przekaz treści poruszający ważkie problemy ludzkiej egzystencji sprawiły, że widownia była pod dużym wrażeniem występu i nagrodziła wykonawców gromkimi brawami. Spektakl reżyserowały i przygotowały terapeutki Magdalena Modrzewska-Sarna i Ewelina Żyradzka-Woźny.

Drugim punktem w tej części była prezentacja multimedialna autorstwa Jarosława Oleszaka przedstawiająca szczególne chwile z ostatnich dziesięciu lat pracy Domu. Na zaprezentowanych obrazach pracownicy, uczestnicy i goście mogli ze wzruszeniem przypomnieć sobie radosne, ale i poważne momenty minionych lat. Mogli zobaczy twarze o kilka lat młodszych siebie, ale także twarze tych uczestników, których dane nam było pożegnać na zawsze.

Ostatnim elementem programu artystycznego był występ grupy tanecznej tańca nowoczesnego przygotowany przez Ewelinę Żyradzką-Woźny i Marzenę Róg. Żywiołowy nowoczesny taniec, kolorowe światła i dymy wprawiły salę w pogodny i radosny nastrój i przygotowały do biesiadno-kulinarnej części spotkania.

Wspólny posiłek, słodycze i szwedzki stół były stosowną oprawą do spotkań, rozmów i wspominków. Na scenie zajęła miejsce kapela ludowa, która towarzyszyła nam do końca imprezy. Pokrzepieni na ciele i duchu uczestnicy wraz z terapeutami i gośćmi mogli oddać się tańcom i zabawie, która trwała do późnego popołudnia.


Zapraszamy galerii zdjęć...