Na tradycyjnym spotkaniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, w Sali Domu Ludowego w Woliczce, zebrali się uczestnicy, ich rodzice i opiekunowie, przedstawiciele władz samorządowych i mieszkańców Woliczki.

Po powitaniu gości w świąteczny nastrój wprowadziła nas grupa teatralna przedstawieniem jasełkowym przygotowanym pod kierunkiem Eweliny Żyradzkiej-Woźny i Magdaleny Mokrzewskiej-Sarny. Przesłaniem przedstawienia było, jak natłok codziennych trosk, pokus współczesnego świata i szkodliwych uzależnień przesłania nam tajemnicę przyjścia Chrystusa do ludzi i nieskończonej miłości Boga.

Następnie grupa taneczna prowadzona przez Ewelinę Żyradzką-Woźny i Marzenę Róg poruszyła zebranych wykonując żywiołowy taniec aniołów. Na zakończenie części artystycznej grupa uczestników biorących udział w nauce języka angielskiego zaśpiewała kolędę „Cicha noc” w języku Szekspira. Ostatnią zwrotkę zaśpiewali już wszyscy po polsku. Grupę prowadzi Pani Monika.

W imieniu Pana Wójta i władz samorządowych życzenia obecnym na spotkaniu złożył Sekretarz Gminy Pan Józef Wilga.

Dobrą Nowinę o narodzeniu Jezusa odczytał ksiądz proboszcz Antoni Czerak. Po wprowadzeniu, krótkiej modlitwie i odśpiewaniu kolędy wszyscy złożyli sobie życzenia łamiąc się opłatkiem. Na wspólny posiłek złożyły się tradycyjne potrawy wigilijne i słodki akcent. Gościom i uczestnikom usługiwali terapeuci, pracownicy i wolontariusze.

Tak wprowadzeni w świąteczny nastrój wszystkim uczestnikom dzisiejszego spotkania składamy serdeczne życzenia, aby w ich domach, przy wigilijnym stole gościły rodzinne ciepło, radość i miłość, a jedno wolne nakrycie było wyrazem gotowości przyjęcia pod wspólny dach i podzielenia się z każdym bliźnim, który tego potrzebuje.


Zapraszamy galerii zdjęć...