„Człowiek żyje dopóty, dopóki trwa o nim pamięć”. Jak co roku, nie omieszkaliśmy odwiedzić groby naszych zmarłych podopiecznych. Na zajęciach w pracowniach zostały przygotowane stroiki, które zawieźliśmy na groby zmarłych uczestników w dowód pamięci zapalając przy tym znicze. W ciszy, zadumie i modlitwie wspominaliśmy czas, gdy byli z nami.


Zapraszamy galerii zdjęć...