„Jest taki zmierzch wśród grudniowych szarych dni,
kiedy w noc, gwiazda lśni…

Wigilii czas, każe nam u stołu stać łamać chleb, razem trwać
A kiedy już ta pierwsza z gwiazd zaświeci nam spoza chmur
Dzieje się cud, co w każdym z nas umie zburzyć jego własny mur.”

Tymi słowami powitała Kierowniczka ŚDS w Woliczce zebranych w Sali Domu Ludowego w Woliczce pracowników, uczestników wraz z ich bliskimi oraz zaproszonych gości – przedstawicieli władz powiatu, gminy i środowiska lokalnego.

Dalej mówiła:

„Dziś taki czas nastał w naszym Środowiskowym Domu Samopomocy. Spotykamy się w naszej małej społeczności po raz kolejny, jak co roku, aby być razem, aby dzielić się tą radością i nadzieją, aby podtrzymywać tę polską tradycję.”

W pierwszej części spotkania uczestnicy i opiekunowie zaprezentowali program artystyczny, na który złożyły się:

Przedstawienie w wykonaniu grupy teatralnej na motywach baśni H.Ch. Andersena „Dziewczynka z zapałkami”. Obraz ten, jak na wstępie stwierdziła uczestniczka Kasia, ma zwrócić uwagę na smutny los wielu dzieci i uwrażliwić zarówno dorosłych, jak i młodych na potrzebę niesienia pomocy przynajmniej niektórym z takich dzieci.

Następnym punktem programu artystycznego był muzyczno-wokalny występ uczestników i opiekunów, w których wykonaniu usłyszeliśmy kilka kolęd. Szczególnie ci ostatni mile zaskoczyli słuchaczy wysokim poziomem artystycznej ekspresji.

Po nich wystąpiła grupa taneczna z żywiołowym tańcem

Wszyscy artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

W drugiej części spotkania, zgodnie z polską tradycją, zebrani wysłuchali ewangelii o narodzeniu Jezusa i po życzeniach przekazanych przez Księdza Proboszcza i krótkiej modlitwie podzielili się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia. W imieniu władz samorządowych życzenia złożył obecnym także zastępca Wójta pan Sławomir Styka.

Po życzeniach wszyscy zasiedli do stołów i spożyli posiłek złożony z tradycyjnych potraw. Na koniec goście zostali obdarowani pięknymi szopkami bożonarodzeniowymi wykonanymi przez uczestników.

Teraz możemy oczekiwać na wigilijny wieczór w naszych domach.


Zapraszamy galerii zdjęć...