Małgorzata Świderska

Z końcem bieżącego roku zamykam wielki i ważny etap mojego życia – okres pracy zawodowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woliczce. Te kilkanaście lat pracy z Wami odcisnęły także piętno w moim życiu osobistym i rodzinnym. Bywały chwile radosne, ale i trudne, jednak z perspektywy czasu bilans tych lat oceniam bardzo pozytywnie.

Dziś dziękuję Wam wszystkim za okazaną mi życzliwość, cierpliwość, wyrozumiałość i solidarność. Dziękuję za to, że wspólnymi siłami, od chwili powstania, aż po dzień dzisiejszy tworzyliśmy ten Dom. Pokonując trudności, ale i osiągając liczne sukcesy stworzyliśmy miejsce, gdzie każdy z Was może czuć się bezpieczny, akceptowany, potrzebny, zauważony doceniony, pomimo swoich ograniczeń i słabości, bo przecież słabości i błędy są udziałem każdego człowieka, także moim. Proszę więc o wyrozumiałość i wybaczenie wszystkich trudnych sytuacji, do których nieświadomie doprowadziłam, którym nie potrafiłam zapobiec lub należycie i do końca ich rozwiązać. Pamiętajmy tylko te najlepsze chwile.

Dla mnie coś się kończy, ale nie dla Was. Wy dalej będziecie rozwijać swój Dom. Jestem przekonana, że silni wspólnie zbudowanym przez minione lata kapitałem, wzbogaceni o nowe pomysły potraficie sięgać po nowe sukcesy i poprawiać to, co było niedoskonałe. Ja będę Wam w tym „kibicować”, już tylko jako życzliwy gość. Życzę Wam powodzenia na tej nowej drodze.

Małgorzata Świderska
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce